SolarWinds

ماموریت شرکت SolarWinds از زمان تاسیس در سال ۱۹۹۹ تاکنون ارائه محصولاتی با هدف تسهیل امور متخصصان IT بوده است. ما ارائه‌ دهنده ابزار و محصولات ارزشمندی هستیم که دامنه گسترده ‌ای از چالش‌ ها و موانع گوناگون مدیریت IT از جمله شبکه ‌ها، سرور ها، اپلیکیشن ها، ذخیره ‌سازی و مجازی‌ سازی را حل می ‌کند.

SolarWinds  برپایه دانش عده‌ ای از برترین مهندسان شبکه و کامپیوتر راه ‌اندازی شده است که به ‌خوبی با نیاز محیط‌ های پویای IT در عصر حاضر آشنا هستند. متخصصان ما مهارت را با ارتباطات ویژه خود در دنیای IT پیوند زده تا مجموعه ‌ای از کار آمد ترین، کاربردی ‌ترین و ساده ‌ترین ابزارهای مدیریت IT را عرضه کنند.

نتیجه این پیوند، خلق نرم ‌افزار هایی است که به ساده ‌ترین شکل ممکن مشکلات IT شما را برطرف می ‌کنند.

مدیریت جامع معایب و سطح دسترسی شبکه

  • شناسایی، ارزیابی و حل ساده و آسان معایب شبکه پیش از قطعی شبکه
  • محاسبه زمان پاسخگویی، مدت زمان دسترسی و زمان برخط بودن روتر ها، سوئیچ‌ ها و سایر دستگاه ‌های مبتنی بر پروتکل ساده مدیریت شبکه (SNMP)
  • نمایش آمار عملکرد شبکه براساس نقشه‌ های پویا و کاربردی
  • راهنمای چگونگی استفاده از رابط کاربری، اخطارها، گزارش‌ ها و نحوه نظارت بر اجزای شبکه
  • شناسایی و استقرار خودکار دستگاه ‌های مبتنی بر SNMP در شبکه در کمتر از یک ساعت

راهکار برتر نظارت بر شبکه

ابزارهای نظارت و مدیریت شبکه SolarWinds پیش از آنکه به تماس با مراکز پشتیبانی نیازی پیدا کنید معایب و قطعی ‌های شبکه را در کوتاه‌ ترین زمان ممکن شناسایی، ارزیابی و برطرف می ‌کنند. ابزار (Network Performance Monitor (NPM راهکاری به ‌صرفه و ساده برای نظارت بر عملکرد شبکه محسوب می ‌شود. با بهره‌ گیری از این ابزار به‌ جای پشتیبانی از نرم‌ افزار نظارت بر شبکه، عملا به خود شبکه نظارت کنید.

لیست قیمت محصولات SolarWinds:

Pricing for the North American, South American and Asian continents is displayed in U.S. dollars.

Orion Network Performance Monitor scales with rapid network growth and expands with your network performance management needs.

SolarWinds Network Performance Monitor

List Price
SolarWinds Network Performance Monitor SL100 (up to 100 elements) – License with 1st-year Maintenance $۲۷۹۵
SolarWinds Network Performance Monitor SL250 (up to 250 elements) – License with 1st-year Maintenance $۶۲۲۸
SolarWinds Network Performance Monitor SL500 (up to 500 elements) – License with 1st-year Maintenance $۹۵۱۴
SolarWinds Network Performance Monitor SL2000 (up to 2000 elements) – License with 1st-year Maintenance $۱۷۰۸۵
SolarWinds Network Performance Monitor SLX (unlimited elements-Standard Polling Throughput) – License with 1st-year Maintenance $۲۸۰۹۵
Orion SolarWinds Server & Application Monitor

SolarWinds Server & Application Monitor

List Price
SolarWinds Server & Application Monitor AL150 (up to 150 monitors) – License with 1st-year Maintenance $۲۹۹۵
SolarWinds Server & Application Monitor AL300 (up to 300 monitors) – License with 1st-year Maintenance $۵۳۹۵
SolarWinds Server & Application Monitor AL700 (up to 700 monitors) – License with 1st-year Maintenance $۹۹۹۵
SolarWinds Server & Application Monitor AL1100 (up to 1100 monitors) – License with 1st-year Maintenance $۱۵۱۹۵
SolarWinds Server & Application Monitor AL1500 (up to 1500 monitors) – License with 1st-year Maintenance $۲۰۴۹۵
SolarWinds Server & Application Monitor ALX (unlimited monitors-Standard Polling Throughput) – License with 1st-year Maintenance $۳۳۶۹۵
Web Performance Monitor

SolarWinds Web Performance Monitor

List Price
SolarWinds Web Performance Monitor WPM5 (up to 5 [recordings x locations]) – License with 1st-Year Maintenance $۱۹۹۵
SolarWinds Web Performance Monitor WPM10 (up to 10 [recordings x locations]) – License with 1st-Year Maintenance $۲۹۹۵
SolarWinds Web Performance Monitor WPM20 (up to 20 [recordings x locations]) – License with 1st-Year Maintenance $۴۲۹۵
SolarWinds Web Performance Monitor WPM50 (up to 50 [recordings x locations]) – License with 1st-Year Maintenance $۶۹۹۵
SolarWinds Web Performance Monitor WPM100 (up to 100 [recordings x locations]) – License with 1st-Year Maintenance $۱۲۴۹۵
SolarWinds Web Performance Monitor WPM200 (up to 200 [recordings x locations]) – License with 1st-Year Maintenance $۲۲۹۹۵
SolarWinds Web Performance Monitor WPMX (unlimited [recordings x locations], standard playback rate) – License with 1st-Year Maintenance $۲۸۹۹۵
Mobile Admin

Mobile Admin

List Price
SolarWinds Mobile Admin Per Seat License (2 to 4 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۶۷۰
SolarWinds Mobile Admin Per Seat License (1 user) – License with 1st-Year Maintenance $۶۹۵
SolarWinds Mobile Admin MAX (unlimited users) – License with 1st-Year Maintenance $۲۹۹۵
Firewall Security Manager

Firewall Security Manager

List Price
SolarWinds Firewall Security Manager FSM4 (up to 4 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۱۹۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM10 (up to 10 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM20 (up to 20 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۵۹۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM30 (up to 30 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۸۴۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM40 (up to 40 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۱۰۴۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM80 (up to 80 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۱۷۴۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM120 (up to 120 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۲۲۴۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM150 (up to 150 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۲۵۹۹۵
SolarWinds Firewall Security Manager FSM200 (up to 200 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۳۰۰۰۰
SolarWinds Firewall Security Manager FSM250 (up to 250 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۳۷۵۰۰
SolarWinds Firewall Security Manager FSM300 (up to 300 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۴۵۰۰۰
SolarWinds Firewall Security Manager FSM350 (up to 350 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۵۲۵۰۰
SolarWinds Firewall Security Manager FSM400 (up to 400 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۶۰۰۰۰
SolarWinds Firewall Security Manager FSM450 (up to 450 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۶۷۵۰۰
SolarWinds Firewall Security Manager FSM500 (up to 500 managed devices) – License with 1st-Year Maintenance $۷۵۰۰۰
Solarwinds Patch Manager

SolarWinds Patch Manager

List Price
SolarWinds Patch Manager PM250 (up to 250 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۹۵
SolarWinds Patch Manager PM500 (up to 500 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۵۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM1000 (up to 1000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۸۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM2000 (up to 2000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۱۳۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM4000 (up to 4000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۱۵۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM8000 (up to 8000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۲۳۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM14000 (up to 14000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM20000 (up to 20000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۴۳۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM30000 (up to 30000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۶۵۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM40000 (up to 40000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۹۷۹۹۵
SolarWinds Patch Manager PM60000 (up to 60000 nodes) – License with 1st-Year Maintenance $۱۳۱۹۹۵
Web Help Desk

Web Help Desk

List Price
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (76 to 100 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۵۵۵
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (51 to 75 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۵۹۵
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (41 to 50 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۶۳۵
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (31 to 40 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۶۶۵
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (21 to 30 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۶۸۰
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (11 to 20 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۶۸۵
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (6 to 10 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۶۹۰
SolarWinds Web Help Desk Per Seat License (1 to 5 named users) – License with 1st-Year Maintenance $۶۹۵
DameWare Remote Support

DameWare Remote Support

List Price
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (15 or more user price) – License with 1st-Year Maintenance $۲۷۰
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (10 to 14 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۳۰۰
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (6 to 9 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۳۱۵
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (4 to 5 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۳۳۰
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (2 to 3 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۰
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۹
DameWare Mini Remote Control

DameWare Mini Remote Control

List Price
SolarWinds DameWare Mini Remote Control Per Seat License (15 or more user price) – License with 1st-Year Maintenance $۱۸۰
SolarWinds DameWare Mini Remote Control Per Seat License (10 to 14 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۲۱۰
SolarWinds DameWare Mini Remote Control Per Seat License (6 to 9 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۲۲۵
SolarWinds DameWare Mini Remote Control Per Seat License (4 to 5 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۲۴۰
SolarWinds DameWare Mini Remote Control Per Seat License (2 to 3 user price) – License with 1st-Year Maintenance $۲۵۰
SolarWinds DameWare Mini Remote Control Per Seat License (1 user) – License with 1st-Year Maintenance $۲۵۹
Orion NCM is an easy-to-use network configuration management solution that automates network configuration changes across multi-vendor infrastructures.

SolarWinds Network Configuration Manager

List Price
SolarWinds Network Configuration Manager DL50 (up to 50 nodes) – License with 1st-year Maintenance $۲۸۴۵
SolarWinds Network Configuration Manager DL100 (up to 100 nodes) – License with 1st-year Maintenance $۴۰۱۵
SolarWinds Network Configuration Manager DL200 (up to 200 nodes) – License with 1st-year Maintenance $۵۶۰۵
SolarWinds Network Configuration Manager DL500 (up to 500 nodes) – License with 1st-year Maintenance $۸۳۶۵
SolarWinds Network Configuration Manager DL1000 (up to 1000 nodes) – License with 1st-year Maintenance $۱۱۴۹۵
SolarWinds Network Configuration Manager DL3000 (up to 3000 nodes) – License with 1st-year Maintenance $۱۹۹۹۵
SolarWinds Network Configuration Manager DLX (unlimited nodes) – License with 1st-year Maintenance $۳۱۹۹۵
Orion NetFlow Traffic Analyzer Module

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module (NTA)

List Price
SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network Performance Monitor SL100 – License with 1st-year Maintenance $۱۸۷۵
SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network Performance Monitor SL250 – License with 1st-year Maintenance $۴۱۲۵
SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network Performance Monitor SL500 – License with 1st-year Maintenance $۶۳۵۵
SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network Performance Monitor SL2000 – License with 1st-year Maintenance $۱۰۸۹۵
SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network Performance Monitor SLX – License with 1st-year Maintenance $۱۶۳۴۵
Orion IP Address Manager

SolarWinds IP Address Manager

List Price
SolarWinds IP Address Manager IP1000 (up to 1024 IPs) – License with 1st-year Maintenance $۱۹۹۵
SolarWinds IP Address Manager IP4000 (up to 4096 IPs) – License with 1st-year Maintenance $۴۲۳۵
SolarWinds IP Address Manager IP16000 (up to 16384 IPs) – License with 1st-year Maintenance $۹۵۳۵
SolarWinds IP Address Manager IPX (unlimited IPs) – License with 1st-year Maintenance $۱۵۸۹۵
User Device Tracker

User Device Tracker

List Price
SolarWinds User Device Tracker UT2500 (up to 2500 ports) – License with 1st-Year Maintenance $۱۸۹۵
SolarWinds User Device Tracker UT5000 (up to 5000 ports) – License with 1st-Year Maintenance $۳۱۷۵
SolarWinds User Device Tracker UT10000 (up to 10000 ports) – License with 1st-Year Maintenance $۵۲۹۵
SolarWinds User Device Tracker UT25000 (up to 25000 ports) – License with 1st-Year Maintenance $۹۵۳۵
SolarWinds User Device Tracker UT50000 (up to 50000 ports) – License with 1st-Year Maintenance $۱۳۷۷۵
SolarWinds User Device Tracker UTX (unlimited ports per server) – License with 1st-Year Maintenance $۱۷۹۹۵
Orion IP SLA Manager

SolarWinds VoIP and Network Quality Manager

List Price
SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA 5, IP Phone 300 (up to 5 IP SLA source devices, 300 IP phones) – License with 1st-Year Maintenance $۱۵۸۵
SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA 25, IP Phone 1500 (up to 25 IP SLA source devices, 1500 IP phones) – License with 1st-Year Maintenance $۵۰۸۵
SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA 50, IP Phone 3000 (up to 50 IP SLA source devices, 3000 IP phones) – License with 1st-Year Maintenance $۷۶۲۵
SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA X, IP Phone X (unlimited IP SLA source devices, unlimited IP phones) – License with 1st-Year Maintenance $۱۲۷۱۵
Orion Enterprise Operations Console

SolarWinds Enterprise Operations Console

List Price
SolarWinds Enterprise Operations Console – License with 1st-year Maintenance $۴۹۹۵
Orion Network Performance Monitor scales with rapid network growth and expands with your network performance management needs.

SolarWinds Scalability Engines

List Price
SolarWinds Additional Web Server – License with 1st-Year Maintenance $۴۹۵
SolarWinds Failover Engine for Enterprise Operations Console – License with 1st-year Maintenance $۲۴۹۵
SolarWinds Failover Engine for Polling Engine – License with 1st-year Maintenance $۴۹۹۵
SolarWinds Failover Engine – Single Primary (P1) SolarWinds Product – License with 1st-year Maintenance $۶۹۹۵
SolarWinds Failover Engine – Up to Two Primary (P2) SolarWinds Products – License with 1st-year Maintenance $۱۳۹۹۵
SolarWinds Additional Polling Engine for SolarWinds Unlimited Licenses (Standard Polling Throughput) – License with 1st Year Maintenance $۱۷۴۹۵
SolarWinds Failover Engine – Up to Three Primary (P3) SolarWinds Products – License with 1st-year Maintenance $۲۰۹۹۵
Virtualization Manager

Virtualization Manager

List Price
SolarWinds Virtualization Manager VM8 (up to 8 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۲۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM16 (up to 16 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۵۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM32 (up to 32 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۱۰۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM64 (up to 64 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۱۶۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM112 (up to 112 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۲۳۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM192 (up to 192 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۳۳۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM320 (up to 320 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۵۲۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM480 (up to 480 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۷۵۹۹۵
SolarWinds Virtualization Manager VM640 (up to 640 sockets) – License with 1st-Year Maintenance $۹۷۹۹۵
* To purchase a Virtualization Manager license above 640 sockets, call us at 1-866-530-8100, or email us atsales@solarwinds.com so we can help right-size your license.
Storage Resource Monitor

SolarWinds Storage Resource Monitor

List Price
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM25 (up to 25 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۲۶۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM50 (up to 50 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۴۱۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM150 (up to 150 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۸۳۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM300 (up to 300 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۱۲۵۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM500 (up to 500 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۱۶۷۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM1000 (up to 1000 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۲۹۳۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM1500 (up to 1500 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۹۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM3000 (up to 3000 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۵۰۳۹۵
SolarWinds Storage Resource Monitor SRM5000 (up to 5000 disks) – License with 1st-Year Maintenance $۶۹۹۹۵
* To purchase Storage Resource Monitor license above 5000 disks, contact sales@solarwinds.com so we can help right-size your license.

SolarWinds Log & Event Manager

List Price
SolarWinds Log & Event Manager LEM30 (up to 30 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۴۴۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM50 (up to 50 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۶۹۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM100(up to 100 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۱۲۴۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM250(up to 250 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۲۶۹۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM500 (up to 500 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۳۸۴۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM650 (up to 650 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۴۴۹۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM800 (up to 800 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۵۱۹۹۵
SolarWinds Log & Event ManagerLEM1000 (up to 1000 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۵۹۹۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM1500 (up to 1500 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۷۱۹۹۵
SolarWinds Log & Event Manager LEM2500 (up to 2500 nodes) – License with 1st Year Maintenance $۹۹۹۹۵
ipMonitor: Network Availability Monitoring and Application Monitoring

ipMonitor

List Price
ipMonitor with up to 500 monitors – License with 1st year maintenance $۱۹۹۵
Network Management Tools from SolarWinds

Toolset

List Price
SolarWinds Engineer’s Toolset Per Seat License (includes one desktop install & one Web named user) – License with 1st-Year Maintenance $۱۳۹۰

Kiwi Tools

List Price
Kiwi Syslog Server – Single Install – License with 12 Months Maintenance $۲۹۵
Kiwi Syslog Server – Single install – License with 24 Month Maintenance $۳۹۵
Kiwi Log Viewer – Single Install – License with 12 Months Maintenance $۷۹
Kiwi Log Viewer (Win) – single install license with 24 month software maintenance plan $۱۰۹
Kiwi CatTools – Full Install – License with 12 Months Maintenance $۷۵۰
Kiwi CatTools – Full Install – License with 24 Months Maintenance $۹۴۹

Serv-U

List Price
SolarWinds Serv-U Managed File Transfer Server Per Seat License (25 or more servers) – License with 1st-Year Maintenance $۱۸۹۵
SolarWinds Serv-U Managed File Transfer Server Per Seat License (10 to 24 servers) – License with 1st-Year Maintenance $۱۹۹۹
SolarWinds Serv-U Managed File Transfer Server Per Seat License (5 to 9 servers) – License with 1st-Year Maintenance $۲۱۹۹
SolarWinds Serv-U Managed File Transfer Server Per Seat License (2 to 4 servers) – License with 1st-Year Maintenance $۲۴۹۸
SolarWinds Serv-U Managed File Transfer Server Per Seat License (1 server) – License with 1st-Year Maintenance $۲۹۹۵
Network Management Tools from SolarWinds

SolarWinds Network Topology Mapper

List Price
SolarWinds Network Topology Mapper – License with 1st-Year Maintenance $۱۴۹۵
Database Performance Analyzer

SolarWinds Database Performance Analyzer

List Price
SolarWinds Database Performance Analyzer per SQL Server or Oracle SE instance (1 to 4 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۱۹۹۵
SolarWinds Database Performance Analyzer per SQL Server or Oracle SE instance (5 to 9 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۱۹۴۵
SolarWinds Database Performance Analyzer per SQL Server or Oracle SE instance (10 to 19 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۱۸۹۵
SolarWinds Database Performance Analyzer per Oracle EE, DB2, or Sybase instance (1 to 4 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۳۴۹۵
SolarWinds Database Performance Analyzer per Oracle EE, DB2, or Sybase instance (5 to 9 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۳۳۴۵
SolarWinds Database Performance Analyzer per Oracle EE, DB2, or Sybase instance (10 to 19 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۳۱۹۵
SolarWinds Database Performance Analyzer VM Option add-on per Database instance (1 to 4 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۸۵۰
SolarWinds Database Performance Analyzer VM Option add-on per Database instance (5 to 9 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۸۲۵
SolarWinds Database Performance Analyzer VM Option add-on per Database instance (10 to 19 licenses) – License with 1st-Year Maintenance $۸۰۰
*A single installation of Database Performance Analyzer can monitor up to 200 database instances. The Central feature (included for free) supports up to 20,000 database instances deployed on-premises, virtualized, and in the cloud. Call us at 1-866-530-8100, or email sales@solarwinds.com so we can help right-size your license.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *