فروش لایسنس فایروال های سیسکو

0 Comments

لایسنس فایروال های سری ۵۵۰۰ و ۵۵۰۰x
شرکت سیسکو در نسل جدید فایروال های خود از نرم افزار یکسان برای تمام سطوح استفاده کرده  و برای اینکه کاربران سطوح مختلف توانایی بهره برداری مورد نیاز خود را از این IOS داشته باشند اقدام به ارائه مدل های مختلف لایسنس نموده است که در زیر این مدل ها به علاوه توضیحات اجمالی آن آمده است شما می توانید با توجه به مدل دستگاه و مزیتی که از لایسنس خواستار هستید بهترین و کاربردی ترین لایسنس را  انتخاب نمایید ، طریقه نصب و آپ دیت این نوع از لایسنس ها در قسمت آموزش مجازی به جزء قرار داده شده است ، برای کسب اطلاعات بیشتر هم میتوانید با واحد پشتیبانی مجموعه ارتباط بر قرار نمایید.لازم به ذکر است با توجه به حجم زیاد اطلاعات توضیحات این نوع لایسنس ها و کاربرد آنها و امکان نداشتن مجتمع کردن آنها در این صفحه به زودی لینک مربوط به هر سری از لایسنس ها در این صفحه قرار داده می شود که همکاران فنی بتوانند توضیح های فنی کاملتر و سناریو مربوط به آنرا داشته باشند.
L-ASA5500-SC-100= ASA 5500 100 Security Contexts License (eDelivery)
L-ASA5500-SC-250= ASA 5500 250 Security Contexts License (eDelivery)
L-ASA5505-10-50= ASA 5505 10-to-50 User Upgrade License
L-ASA5505-10-UL= ASA 5505 10-to-Unlimited User Upgrade License
L-ASA5505-50-UL= ASA 5505 50-to-Unlimited User Upgrade License
L-ASA5505-BOT-1YR= ASA 5505 Botnet Traffic Filter License for 1 Year
L-ASA5505-ME-K8= ASA 5505 Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5505-ME-K9= ASA 5505 Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5505-SEC-PL= ASA 5505 Sec. Plus Lic. w/ HA, DMZ, VLAN trunk, more conns.
L-ASA5510-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5510-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5510-BOT-1YR= ASA 5510 Botnet Traffic Filter License for 1 Year
L-ASA5510-ME-K8= ASA 5510 Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5510-ME-K9= ASA 5510 Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5510-SEC-PL= ASA 5510 Security Plus License w/ HA, GE, more VLANs + conns
L-ASA5512-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5512-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5512-AI1Y= ASA 5512-X  AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5512-AI3Y= ASA 5512-X  AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5512-AI5Y= ASA 5512-X  AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5512-AP1Y= ASA 5512-X CX Application Visibility and Control 1Year (eD)
L-ASA5512-AP3Y= ASA 5512-X CX Application Visibility and Control 3Year (eD)
L-ASA5512-AP5Y= ASA 5512-X CX Application Visibility and Control 5Year (eD)
L-ASA5512-AW1Y= ASA 5512-X CX AVC and Web Security Essentials 1Year (eDel)
L-ASA5512-AW1Y-PR= ASA 5512-X CX AVC and Web Security Essentials 1Y (Promo) eD
L-ASA5512-AW3Y= ASA 5512-X CX AVC and Web Security Essentials 3Year (eDel)
L-ASA5512-AW3Y-PR= ASA 5512-X CX AVC and Web Security Essentials 3Y (Promo) eD
L-ASA5512-AW5Y= ASA 5512-X CX AVC and Web Security Essentials 5Year (eDel)
L-ASA5512AWI1Y= ASA 5512-X AVC,WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA5512AWI3Y= ASA 5512-X AVC,WSE, IPS 3Year (eD)
L-ASA5512AWI5Y= ASA 5512-X AVC,WSE, IPS 5Year (eD)
L-ASA5512-BOT-1YR= ASA 5512-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery)
L-ASA5512-IP1Y= ASA 5512-X  NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5512-IP3Y= ASA 5512-X  NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5512-IP5Y= ASA 5512-X  NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5512-IPS-SSP= ASA 5512-X IPS SSP License
L-ASA5512-ME-K8= ASA 5512-X Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5512-ME-K9= ASA 5512-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5512-SEC-PL= ASA 5512-X Sec. Plus Lic. w/ HA, Sec Ctxt, more VLAN + Conns
L-ASA5512-WS1Y= ASA 5512-X CX Web Security Essentials 1Year (eDelivery)
L-ASA5512-WS3Y= ASA 5512-X CX Web Security Essentials 3Year (eDelivery)
L-ASA5512-WS5Y= ASA 5512-X CX Web Security Essentials 5Year (eDelivery)
L-ASA5515-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5515-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5515-AI1Y= ASA 5515-X  AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5515-AI3Y= ASA 5515-X  AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5515-AI5Y= ASA 5515-X  AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5515-AP1Y= ASA 5515-X CX Application Visibility and Control 1Year (eD)
L-ASA5515-AP3Y= ASA 5515-X CX Application Visibility and Control 3Year (eD)
L-ASA5515-AP5Y= ASA 5515-X CX Application Visibility and Control 5Year (eD)
L-ASA5515-AW1Y= ASA 5515-X CX AVC and Web Security Essentials 1Year (eDel)
L-ASA5515-AW1Y-PR= ASA 5515-X CX AVC and Web Security Essentials 1Y (Promo) eD
L-ASA5515-AW3Y= ASA 5515-X CX AVC and Web Security Essentials 3Year (eDel)
L-ASA5515-AW3Y-PR= ASA 5515-X CX AVC and Web Security Essentials 3Y (Promo) eD
L-ASA5515-AW5Y= ASA 5515-X CX AVC and Web Security Essentials 5Year (eDel)
L-ASA5515AWI1Y= ASA 5515-X AVC,WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA5515AWI3Y= ASA 5515-X AVC,WSE, IPS 3Year (eD)
L-ASA5515AWI5Y= ASA 5515-X AVC,WSE, IPS 5Year (eD)
L-ASA5515-BOT-1YR= ASA 5515-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery)
L-ASA5515-IP1Y= ASA 5515-X  NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5515-IP3Y= ASA 5515-X  NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5515-IP5Y= ASA 5515-X  NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5515-IPS-SSP= ASA 5515-X IPS SSP License
L-ASA5515-ME-K8= ASA 5515-X Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5515-ME-K9= ASA 5515-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5515-WS1Y= ASA 5515-X CX Web Security Essentials 1Year (eDelivery)
L-ASA5515-WS3Y= ASA 5515-X CX Web Security Essentials 3Year (eDelivery)
L-ASA5515-WS5Y= ASA 5515-X CX Web Security Essentials 5Year (eDelivery)
L-ASA5520-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5520-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5520-BOT-1YR= ASA 5520 Botnet Traffic Filter License for 1 Year
L-ASA5520-ME-K8= ASA 5520 Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5520-ME-K9= ASA 5520 Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5525-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5525-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5525-AI1Y= ASA 5525-X  AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5525-AI3Y= ASA 5525-X  AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5525-AI5Y= ASA 5525-X  AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5525-AP1Y= ASA 5525-X CX Application Visibility and Control 1Year (eD)
L-ASA5525-AP3Y= ASA 5525-X CX Application Visibility and Control 3Year (eD)
L-ASA5525-AP5Y= ASA 5525-X CX Application Visibility and Control 5Year (eD)
L-ASA5525-AW1Y= ASA 5525-X CX AVC and Web Security Essentials 1Year (eDel)
L-ASA5525-AW1Y-PR= ASA 5525-X CX AVC and Web Security Essentials 1Y (Promo) eD
L-ASA5525-AW3Y= ASA 5525-X CX AVC and Web Security Essentials 3Year (eDel)
L-ASA5525-AW3Y-PR= ASA 5525-X CX AVC and Web Security Essentials 3Y (Promo) eD
L-ASA5525-AW5Y= ASA 5525-X CX AVC and Web Security Essentials 5Year (eDel)
L-ASA5525AWI1Y= ASA 5525-X AVC,WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA5525AWI3Y= ASA 5525-X AVC,WSE, IPS 3Year (eD)
L-ASA5525AWI5Y= ASA 5525-X AVC,WSE, IPS 5Year (eD)
L-ASA5525-BOT-1YR= ASA 5525-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery)
L-ASA5525-IP1Y= ASA 5525-X  NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5525-IP3Y= ASA 5525-X  NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5525-IP5Y= ASA 5525-X  NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5525-IPS-SSP= ASA 5525-X IPS SSP License
L-ASA5525-ME-K8= ASA 5525-X Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5525-ME-K9= ASA 5525-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5525-WS1Y= ASA 5525-X CX Web Security Essentials 1Year (eDelivery)
L-ASA5525-WS3Y= ASA 5525-X CX Web Security Essentials 3Year (eDelivery)
L-ASA5525-WS5Y= ASA 5525-X CX Web Security Essentials 5Year (eDelivery)
L-ASA5540-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5540-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5540-BOT-1YR= ASA 5540 Botnet Traffic Filter License for 1 Year
L-ASA5540-ME-K8= ASA 5540 Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5540-ME-K9= ASA 5540 Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5545-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5545-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5545-AI1Y= ASA 5545-X  AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5545-AI3Y= ASA 5545-X  AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5545-AI5Y= ASA 5545-X  AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5545-AP1Y= ASA 5545-X CX Application Visibility and Control 1Year (eD)
L-ASA5545-AP3Y= ASA 5545-X CX Application Visibility and Control 3Year (eD)
L-ASA5545-AP5Y= ASA 5545-X CX Application Visibility and Control 5Year (eD)
L-ASA5545-AW1Y= ASA 5545-X CX AVC and Web Security Essentials 1Year (eDel)
L-ASA5545-AW1Y-PR= ASA 5545-X CX AVC and Web Security Essentials 1Y (Promo) eD
L-ASA5545-AW3Y= ASA 5545-X CX AVC and Web Security Essentials 3Year (eDel)
L-ASA5545-AW3Y-PR= ASA 5545-X CX AVC and Web Security Essentials 3Y (Promo) eD
L-ASA5545-AW5Y= ASA 5545-X CX AVC and Web Security Essentials 5Year (eDel)
L-ASA5545AWI1Y= ASA 5545-X AVC,WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA5545AWI3Y= ASA 5545-X AVC,WSE, IPS 3Year (eD)
L-ASA5545AWI5Y= ASA 5545-X AVC,WSE, IPS 5Year (eD)
L-ASA5545-BOT-1YR= ASA 5545-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery)
L-ASA5545-IP1Y= ASA 5545-X  NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5545-IP3Y= ASA 5545-X  NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5545-IP5Y= ASA 5545-X  NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5545-IPS-SSP= ASA 5545-X IPS SSP License
L-ASA5545-ME-K8= ASA 5545-X Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5545-ME-K9= ASA 5545-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5545-WS1Y= ASA 5545-X CX Web Security Essentials 1Year (eDelivery)
L-ASA5545-WS3Y= ASA 5545-X CX Web Security Essentials 3Year (eDelivery)
L-ASA5545-WS5Y= ASA 5545-X CX Web Security Essentials 5Year (eDelivery)
L-ASA5550-BOT-1YR= ASA 5550 Botnet Traffic Filter License for 1 Year
L-ASA5550-ME-K8= ASA 5550 Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5550-ME-K9= ASA 5550 Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5555-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5555-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5555-AI1Y= ASA 5555-X  AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5555-AI3Y= ASA 5555-X  AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5555-AI5Y= ASA 5555-X  AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5555-AP1Y= ASA 5555-X CX Application Visibility and Control 1Year (eD)
L-ASA5555-AP3Y= ASA 5555-X CX Application Visibility and Control 3Year (eD)
L-ASA5555-AP5Y= ASA 5555-X CX Application Visibility and Control 5Year (eD)
L-ASA5555-AW1Y-PR= ASA 5555-X CX AVC and Web Security Essentials 1Y (Promo) eD
L-ASA5555-AW3Y= ASA 5555-X CX AVC and Web Security Essentials 3Year (eDel)
L-ASA5555-AW3Y-PR= ASA 5555-X CX AVC and Web Security Essentials 3Y (Promo) eD
L-ASA5555-AW5Y= ASA 5555-X CX AVC and Web Security Essentials 5Year (eDel)
L-ASA5555AWI1Y= ASA 5555-X AVC,WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA5555AWI3Y= ASA 5555-X AVC,WSE, IPS 3Year (eD)
L-ASA5555AWI5Y= ASA 5555-X AVC,WSE, IPS 5Year (eD)
L-ASA5555-BOT-1YR= ASA 5555-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery)
L-ASA5555-IP1Y= ASA 5555-X  NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5555-IP3Y= ASA 5555-X  NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5555-IP5Y= ASA 5555-X  NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5555-IPS-SSP= ASA 5555-X IPS SSP License
L-ASA5555-ME-K8= ASA 5555-X Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5555-ME-K9= ASA 5555-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA5555-WS1Y= ASA 5555-X CX Web Security Essentials 1Year (eDelivery)
L-ASA5555-WS3Y= ASA 5555-X CX Web Security Essentials 3Year (eDelivery)
L-ASA5555-WS5Y= ASA 5555-X CX Web Security Essentials 5Year (eDelivery)
L-ASA5580-BOT-1YR= ASA 5580 Botnet Traffic Filter License for 1 Year
L-ASA5580-CL-20= Cluster license for ASA5580-20
L-ASA5580-CL-40= Cluster license for ASA5580-40
L-ASA5580-ME-K8= ASA 5580 Intercompany Media Engine K8 License (eDelivery)
L-ASA5580-ME-K9= ASA 5580 Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery)
L-ASA55810AWI-1Y= ASA 5585-X SSP-10 AVC, WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA55810AWI-3Y= ASA 5585-X SSP-10 AVC, WSE, IPS 3 Year (eD)
L-ASA55810AWI-5Y= ASA 5585-X SSP-10 AVC, WSE, IPS 5 Year (eD)
L-ASA55820AWI-1Y= ASA 5585-X SSP-20 AVC, WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA55820AWI-3Y= ASA 5585-X SSP-20 AVC, WSE, IPS 3 Year (eD)
L-ASA55820AWI-5Y= ASA 5585-X SSP-20 AVC, WSE, IPS 5 Year (eD)
L-ASA55840AWI-1Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC, WSE, NGIPS 1Year (eD)
L-ASA55840AWI-3Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC, WSE, NGIPS 3 Year (eD)
L-ASA55840AWI-5Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC, WSE, NGIPS 5 Year (eD)
L-ASA5585-10-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Required
L-ASA5585-10-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Required
L-ASA5585-10-AI1Y= ASA 5585-X SSP-10 AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-10-AI3Y= ASA 5585-X SSP-10 AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-10-AI5Y= ASA 5585-X SSP-10 AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-10-AP1Y= ASA 5585-X CX-10 Application Visibility and Control 1Yr (eD)
L-ASA5585-10-AP3Y= ASA 5585-X CX-10 Application Visibility and Control 3Yr (eD)
L-ASA5585-10-AP5Y= ASA 5585-X CX-10 Application Visibility and Control 5Yr (eD)
L-ASA5585-10-AW1Y= ASA 5585-X CX-10 AVC and Web Security Essentials 1Yr (eD)
L-ASA5585-10-AW3Y= ASA 5585-X CX-10 AVC and Web Security Essentials 3Yr (eD)
L-ASA5585-10-AW5Y= ASA 5585-X CX-10 AVC and Web Security Essentials 5Yr (eD)
L-ASA5585-10-IP1Y= ASA 5585-X SSP-10 NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-10-IP3Y= ASA 5585-X SSP-10 NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-10-IP5Y= ASA 5585-X SSP-10 NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-10-WS1Y= ASA 5585-X CX-10 Web Security Essentials 1Yr (eDelivery)
L-ASA5585-10-WS3Y= ASA 5585-X CX-10 Web Security Essentials 3Yr (eDelivery)
L-ASA5585-10-WS5Y= ASA 5585-X CX-10 Web Security Essentials 5Yr (eDelivery)
L-ASA5585-20-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5585-20-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5585-20-AI1Y= ASA 5585-X SSP-20 AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-20-AI3Y= ASA 5585-X SSP-20 AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-20-AI5Y= ASA 5585-X SSP-20 AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-20-AP1Y= ASA 5585-X CX-20 Application Visibility and Control 1Yr (eD)
L-ASA5585-20-AP3Y= ASA 5585-X CX-20 Application Visibility and Control 3Yr (eD)
L-ASA5585-20-AP5Y= ASA 5585-X CX-20 Application Visibility and Control 5Yr (eD)
L-ASA5585-20-AW1Y= ASA 5585-X CX-20 AVC and Web Security Essentials 1Yr (eD)
L-ASA5585-20-AW3Y= ASA 5585-X CX-20 AVC and Web Security Essentials 3Yr (eD)
L-ASA5585-20-AW5Y= ASA 5585-X CX-20 AVC and Web Security Essentials 5Yr (eD)
L-ASA5585-20-IP1Y= ASA 5585-X SSP-20 NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-20-IP3Y= ASA 5585-X SSP-20 NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-20-IP5Y= ASA 5585-X SSP-20 NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-20-WS1Y= ASA 5585-X CX-20 Web Security Essentials 1Yr (eDelivery)
L-ASA5585-20-WS3Y= ASA 5585-X CX-20 Web Security Essentials 3Yr (eDelivery)
L-ASA5585-20-WS5Y= ASA 5585-X CX-20 Web Security Essentials 5Yr (eDelivery)
L-ASA5585-40-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5585-40-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5585-40-AI1Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-40-AI3Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-40-AI5Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-40-AP1Y= ASA 5585-X CX-40 Application Visibility and Control 1Yr (eD)
L-ASA5585-40-AP3Y= ASA 5585-X CX-40 Application Visibility and Control 3Yr (eD)
L-ASA5585-40-AP5Y= ASA 5585-X CX-40 Application Visibility and Control 5Yr (eD)
L-ASA5585-40-AW1Y= ASA 5585-X CX-40 AVC and Web Security Essentials 1Yr (eD)
L-ASA5585-40-AW3Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC and Web Security Essentials 3Yr (eD)
L-ASA5585-40-AW5Y= ASA 5585-X CX-40 AVC and Web Security Essentials 5Yr (eD)
L-ASA5585-40-IP1Y= ASA 5585-X SSP-40 NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-40-IP3Y= ASA 5585-X SSP-40 NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-40-IP5Y= ASA 5585-X SSP-40 NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-40-WS1Y= ASA 5585-X CX-40 Web Security Essentials 1Yr (eDelivery)
L-ASA5585-40-WS3Y= ASA 5585-X CX-40 Web Security Essentials 3Yr (eDelivery)
L-ASA5585-40-WS5Y= ASA 5585-X CX-40 Web Security Essentials 5Yr (eDelivery)
L-ASA5585-60-1SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA5585-60-3SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASA5585-60-AI1Y= ASA 5585-X SSP-40 AVC & NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-60-AI3Y= ASA 5585-X SSP-60 AVC & NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-60-AI5Y= ASA 5585-X SSP-60 AVC & NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-60-AP1Y= ASA 5585-X CX-60 Application Visibility and Control 1Yr (eD)
L-ASA5585-60-AP3Y= ASA 5585-X CX-60 Application Visibility and Control 3Yr (eD)
L-ASA5585-60-AP5Y= ASA 5585-X CX-60 Application Visibility and Control 5Yr (eD)
L-ASA5585-60-AW1Y= ASA 5585-X CX-60 AVC and Web Security Essentials 1Yr (eD)
L-ASA5585-60-AW3Y= ASA 5585-X CX-60 AVC and Web Security Essentials 3Yr (eD)
L-ASA5585-60-AW5Y= ASA 5585-X CX-60 AVC and Web Security Essentials 5Yr (eD)
L-ASA5585-60-IP1Y= ASA 5585-X SSP-60 NGFW IPS 1Year (eDel)
L-ASA5585-60-IP3Y= ASA 5585-X SSP-60 NGFW IPS 3Year (eDel)
L-ASA5585-60-IP5Y= ASA 5585-X SSP-60 NGFW IPS 5Year (eDel)
L-ASA5585-60-SCA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Required
L-ASA5585-60-WS1Y= ASA 5585-X CX-60 Web Security Essentials 1Yr (eDelivery)
L-ASA5585-60-WS3Y= ASA 5585-X CX-60 Web Security Essentials 3Yr (eDelivery)
L-ASA5585-60-WS5Y= ASA 5585-X CX-60 Web Security Essentials 5Yr (eDelivery)
L-ASA5585-CL-S10= Cluster license for ASA5585 S10
L-ASA5585-CL-S20= Cluster license for ASA5585 S20
L-ASA5585-CL-S40= Cluster license for ASA5585 S40
L-ASA5585-CL-S60= Cluster license for ASA5585 S60
L-ASA5585-ME-K8= ASA 5585-X Intercompany Media Engine K8 License
L-ASA5585-ME-K9= ASA 5585-X Intercompany Media Engine K9 License
L-ASA5585-SEC-PL= ASA 5585-X Security Plus License (Enables 10G SFP+ Ports)
L-ASA55860AWI-1Y= ASA 5585-X SSP-60 AVC, WSE, IPS 1Year (eD)
L-ASA55860AWI-3Y= ASA 5585-X SSP-60 AVC, WSE, IPS 3 Year (eD)
L-ASA55860AWI-5Y= ASA 5585-X SSP-60 AVC, WSE, IPS 5 Year (eD)
L-ASA-AC-E-5505= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5505 (25 Users)
L-ASA-AC-E-5510= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5510 (250 Users)
L-ASA-AC-E-5512= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5512-X (250 Users)
L-ASA-AC-E-5515= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5515-X (250 Users)┬á
L-ASA-AC-E-5520= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5520 (750 Users)
L-ASA-AC-E-5525= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5525-X (750 Users)┬á
L-ASA-AC-E-5540= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5540 (2500 Users)
L-ASA-AC-E-5545= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5545-X (2500 Users)┬á
L-ASA-AC-E-5550= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5550 (5000 Users)
L-ASA-AC-E-5555= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5555-X (5000 Users)┬á
L-ASA-AC-E-5580= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5580 (10K Users)
L-ASA-AC-E-5585= AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5585-X (Max Users)
L-ASA-AC-M-5505= AnyConnect Mobile – ASA 5505 (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5510= AnyConnect Mobile – ASA 5510 (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5512= AnyConnect Mobile – ASA 5512-X (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5515= AnyConnect Mobile – ASA 5515-X (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5520= AnyConnect Mobile – ASA 5520 (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5525= AnyConnect Mobile – ASA 5525-X (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5540= AnyConnect Mobile – ASA 5540 (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5545= AnyConnect Mobile – ASA 5545-X (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5550= AnyConnect Mobile – ASA 5550 (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5555= AnyConnect Mobile – ASA 5555-X (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5580= AnyConnect Mobile – ASA 5580 (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-M-5585= AnyConnect Mobile – ASA 5585-X (req. Essentials or Premium)
L-ASA-AC-PH-5505= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5505 (req. Premium lic.)
L-ASA-AC-PH-5510= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5510 (req. Premium lic.)
L-ASA-AC-PH-5512= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5512-X (req Premium lic)┬á
L-ASA-AC-PH-5515= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5515-X (req Premium lic)┬á
L-ASA-AC-PH-5520= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5520 (req. Premium lic.)
L-ASA-AC-PH-5525= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5525-X (req Premium lic)┬á
L-ASA-AC-PH-5540= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5540 (req. Premium lic.)
L-ASA-AC-PH-5545= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5545-X (req Premium lic)┬á
L-ASA-AC-PH-5550= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5550 (req. Premium lic.)
L-ASA-AC-PH-5555= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5555-X (req Premium lic)┬á
L-ASA-AC-PH-5580= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5580 (req. Premium lic.)
L-ASA-AC-PH-5585= AnyConnect VPN Phone – ASA 5585-X (req. Premium lic.)
L-ASA-ADV-END-SEC= ASA 5500 Advanced Endpoint Assessment License for SSL VPN
L-ASA-AIP5-1SCADA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 1 Yr.
L-ASA-AIP5-3SCADA= IPS Industrial Signature License – IPS Sig License Req 3 Yr.
L-ASACSC10-100250= ASA 5500 Content Security SSM-10 100 to 250 User License Upg
L-ASACSC10-100500= ASA 5500 Content Security SSM-10 100 to 500 User License Upg
L-ASACSC10-100P1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 100-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC10-100P2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 100-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC10-100U1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 100-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC10-100U2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 100-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC10-100UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 100-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC10-100UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 100-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASACSC10-250500= ASA 5500 Content Security SSM-10 250 to 500 User License Upg
L-ASACSC10-250P1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 250-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC10-250P2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 250-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC10-250U1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 250-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC10-250U2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 250-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC10-250UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 250-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC10-250UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 250-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASACSC10-500P1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 500-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC10-500P2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 500-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC10-500U1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 500-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC10-500U2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 500-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC10-500UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 500-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC10-500UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 500-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASACSC10-50P1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 50-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC10-50P2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 50-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC10-50U1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 50-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC10-50U2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 50-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC10-50UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-10 50-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC10-50UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-10 50-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASA-CSC10-PLUS= ASA 5500 CSC SSM10 Plus Lic. (Spam/URL/Phish, 1Yr Subscript)
L-ASACSC10-USR100= ASA 5500 Content Security SSM-10 100 User License
L-ASACSC10-USR250= ASA 5500 Content Security SSM-10 250 User License
L-ASACSC10-USR500= ASA 5500 Content Security SSM-10 500 User License
L-ASACSC20-1KP1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 1000-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC20-1KP2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 1000-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC20-1KU1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 1000-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC20-1KU2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 1000-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC20-1KUP1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 1000-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC20-1KUP2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 1000-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASACSC20-2501K= ASA 5500 Content Security SSM-20 250 to 1000 Usr License Upg
L-ASACSC20-250500= ASA 5500 Content Security SSM-20 250 to 500 Usr License Upg
L-ASACSC20-250750= ASA 5500 Content Security SSM-20 250 to 750 Usr License Upg
L-ASACSC20-250P1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 250-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC20-250P2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 250-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC20-250U1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 250-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC20-250U2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 250-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC20-250UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 250-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC20-250UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 250-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASACSC20-500P1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 500-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC20-500P2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 500-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC20-500U1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 500-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC20-500U2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 500-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC20-500UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 500-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC20-500UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 500-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASACSC20-7501K= ASA 5500 Content Security SSM-20 750 to 1000 Usr License Upg
L-ASACSC20-750P1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 750-User Plus Lic. Only Renewal (1-yr)
L-ASACSC20-750P2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 750-User Plus Lic. Only Renewal (2-yr)
L-ASACSC20-750U1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 750-User License Only Renewal (1-year)
L-ASACSC20-750U2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 750-User License Only Renewal (2-year)
L-ASACSC20-750UP1Y ASA 5500 CSC-SSM-20 750-User w/ Plus Lic. Renewal (1-year)
L-ASACSC20-750UP2Y ASA 5500 CSC-SSM-20 750-User w/ Plus Lic. Renewal (2-year)
L-ASA-CSC20-PLUS= ASA 5500 CSC SSM20 Plus Lic. (Spam/URL/Phish, 1Yr Subscript)
L-ASACSC20-USR1K= ASA 5500 Content Security SSM-20 1000 User License
L-ASACSC20-USR750= ASA 5500 Content Security SSM-20 750 User License
L-ASA-GTP= ASA 5500 GTP/GPRS Inspection License
L-ASA-SC-10= ASA 5500 10 Security Contexts License
L-ASA-SC-10-20= ASA 5500 10 to 20 Security Context License Upgrade
L-ASA-SC-20= ASA 5500 20 Security Contexts License
L-ASA-SC-20-50= ASA 5500 20 to 50 Security Context License Upgrade
L-ASA-SC-5= ASA 5500 5 Security Contexts License
L-ASA-SC-50= ASA 5500 50 Security Contexts License
L-ASA-SC-5-10= ASA 5500 5 to 10 Security Context License Upgrade
L-ASA-SSL-10= ASA 5500 SSL VPN 10 Premium User License
L-ASA-SSL-100= ASA 5500 SSL VPN 100 Premium User License
L-ASA-SSL-1000= ASA 5500 SSL VPN 1000 Premium User License
L-ASA-SSL-100-1K= ASA 5500 SSL VPN 100 to 1000 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-100-250= ASA 5500 SSL VPN 100 to 250 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-100-500= ASA 5500 SSL VPN 100 to 500 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-100-750= ASA 5500 SSL VPN 100 to 750 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-10-25= ASA 5500 SSL VPN 10 to 25 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-10K= ASA 5500 SSL VPN 10K Premium User License
L-ASA-SSL-1K-2500= ASA 5500 SSL VPN 1000 to 2500 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-25= ASA 5500 SSL VPN 25 Premium User License
L-ASA-SSL-250= ASA 5500 SSL VPN 250 Premium User License
L-ASA-SSL-2500= ASA 5500 SSL VPN 2500 Premium User License
L-ASA-SSL-2500-5K= ASA 5500 SSL VPN 2500 to 5000 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-250-500= ASA 5500 SSL VPN 250 to 500 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-25-50= ASA 5500 SSL VPN 25 to 50 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-50= ASA 5500 SSL VPN 50 Premium User License
L-ASA-SSL-500= ASA 5500 SSL VPN 500 Premium User License
L-ASA-SSL-5000= ASA 5500 SSL VPN 5000 Premium User License
L-ASA-SSL-500-5K= ASA 5500 SSL VPN 500 to 5000 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-500-750= ASA 5500 SSL VPN 500 to 750 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-50-100= ASA 5500 SSL VPN 50 to 100 Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-5K-10K= ASA 5500 SSL VPN 5000 to 10K Premium User Upgrade License
L-ASA-SSL-750= ASA 5500 SSL VPN 750 Premium User License
L-ASA-SSL-750-1K= ASA 5500 SSL VPN 750 to 1000 Premium User Upgrade License
L-ASA-UC-100= ASA 5500 UC Proxy 100 Session License
L-ASA-UC-1000= ASA 5500 UC Proxy 1000 Session License
L-ASA-UC-10000= ASA 5500 UC Proxy 10000 sessions
L-ASA-UC-1000-2K= ASA 5500 UC Proxy 1000 To 2000 Session Upgrade License
L-ASA-UC-100-250= ASA 5500 UC Proxy 100 To 250 Session Upgrade License
L-ASA-UC-2000= ASA 5500 UC Proxy 2000 Session License
L-ASA-UC-2000-3K= ASA 5500 UC Proxy 2000 To 3000 Session Upgrade License
L-ASA-UC-24= ASA 5500 UC Proxy 24 Session License
L-ASA-UC-24-50= ASA 5500 UC Proxy 24 To 50 Session Upgrade License
L-ASA-UC-250= ASA 5500 UC Proxy 250 Session License
L-ASA-UC-250-500= ASA 5500 UC Proxy 250 To 500 Session Upgrade License
L-ASA-UC-3000= ASA 5500 UC Proxy 3000 Session License
L-ASA-UC-3000-5K= ASA 5500 UC Proxy 3000 to 5000 upgrade sessions
L-ASA-UC-50= ASA 5500 UC Proxy 50 Session License
L-ASA-UC-500= ASA 5500 UC Proxy 500 Session License
L-ASA-UC-5000= ASA 5500 UC Proxy 5000 Sessions
L-ASA-UC-5000-10K= ASA 5500 UC Proxy 5000 to 10000 upgrade sessions
L-ASA-UC-500-750= ASA 5500 UC Proxy 500 To 750 Session Upgrade License
L-ASA-UC-50-100= ASA 5500 UC Proxy 50 To 100 Session Upgrade License
L-ASA-UC-750= ASA 5500 UC Proxy 750 Session License
L-ASA-UC-750-1K= ASA 5500 UC Proxy 750 To 1000 Session Upgrade License
L-ASA-VPN-FL-1000= ASA 5500 SSL VPN 1000 Premium Users – 2 mt – Burst License
L-ASA-VPN-FL-10K= ASA 5500 SSL VPN 10,000 Premium Users – 2 mt – Burst License
L-ASA-VPN-FL-250= ASA 5500 SSL VPN 250 Premium Users – 2 mt – Burst License
L-ASA-VPN-FL-2500= ASA 5500 SSL VPN 2500 Premium Users – 2 mt – Burst License
L-ASA-VPN-FL-5000= ASA 5500 SSL VPN 5000 Premium Users – 2 mt – Burst License
L-ASA-VPN-FL-750= ASA 5500 SSL VPN 750 Premium Users – 2 mt – Burst License
L-ASA-VPNP-5510= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5510
L-ASA-VPNP-5512= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5512-X┬á
L-ASA-VPNP-5515= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5515-X┬á
L-ASA-VPNP-5520= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5520
L-ASA-VPNP-5525= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5525-X┬á
L-ASA-VPNP-5540= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5540
L-ASA-VPNP-5545= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5545-X┬á
L-ASA-VPNP-5550= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5550
L-ASA-VPNP-5555= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5555-X┬á
L-ASA-VPNP-5580= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5580
L-ASA-VPNP-5585= Premium Shared VPN Participant License – ASA 5585-X
L-ASA-VPNS-1000= Premium Shared VPN Server  License – 1000 users
L-ASA-VPNS-100K= Premium Shared VPN Server  License – 100K users
L-ASA-VPNS-10K= Premium Shared VPN Server  License – 10K users
L-ASA-VPNS-20K= Premium Shared VPN Server  License – 20K users
L-ASA-VPNS-2500= Premium Shared VPN Server  License – 2500 users
L-ASA-VPNS-30K= Premium Shared VPN Server  License – 30K users
L-ASA-VPNS-40K= Premium Shared VPN Server  License – 40K users
L-ASA-VPNS-500= Premium Shared VPN Server  License – 500 users
L-ASA-VPNS-5000= Premium Shared VPN Server  License – 5000 users
L-ASA-VPNS-50K= Premium Shared VPN Server  License – 50K users
L-ASA-VPNS-7500= Premium Shared VPN Server  License – 7500 users
L-ATP-SX20-MS ATP – MultiSiteOption for SX20
L-ATP-TMS-PE-100 E-dlv ATP TMS Provision Ext 100 User Lic in L-ATP-TMS-SW-PAK
L-AU-IPP-10K-PLIC AtHoc UNSC, 10K Users (IP Phone Only), Perp License
L-AU-IPP-10K-SATS1 AtHoc UNSC, 10K Users (IP Phone Only), 1Yr SATS
L-AU-IPP-10K-SSUB1 AtHoc UNSC, 10K Users (IP Phone Only), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-IPP-1K-PLIC AtHoc UNSC, 1K Users (IP Phone Only), Perp License
L-AU-IPP-1K-SATS1 AtHoc UNSC, 1K Users (IP Phone Only), 1Yr SATS
L-AU-IPP-1K-SSUB1 AtHoc UNSC, 1K Users (IP Phone Only), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-IPP-1-PLIC AtHoc UNSC, 1 User (IP Phone Only), Perp License
L-AU-IPP-1-SATS1 AtHoc UNSC, 1 User (IP Phone Only), 1Yr SATS
L-AU-IPP-1-SSUB1 AtHoc UNSC, 1 User (IP Phone Only), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-IPP-250-PLIC AtHoc UNSC, 250 Users (IP Phone Only), Perp License
L-AU-IPP-250-SATS1 AtHoc UNSC, 250 Users (IP Phone Only), 1Yr SATS
L-AU-IPP-250-SSUB1 AtHoc UNSC, 250 Users (IP Phone Only), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-IPP-5K-PLIC AtHoc UNSC, 5K Users (IP Phone Only), Perp License
L-AU-IPP-5K-SATS1 AtHoc UNSC, 5K Users (IP Phone Only), 1Yr SATS
L-AU-IPP-5K-SSUB1 AtHoc UNSC, 5K Users (IP Phone Only), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-PRO-10K-PLIC AtHoc UNSC, 10K Users (Multi-Device Pro), Perp License
L-AU-PRO-10K-SATS1 AtHoc UNSC, 10K Users (Multi-Device Pro), 1Yr SATS
L-AU-PRO-10K-SSUB1 AtHoc UNSC, 10K Users (Multi-Device Pro), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-PRO-1K-PLIC AtHoc UNSC, 1K Users (Multi-Device Pro), Perp License
L-AU-PRO-1K-SATS1 AtHoc UNSC, 1K Users (Multi-Device Pro), 1Yr SATS
L-AU-PRO-1K-SSUB1 AtHoc UNSC, 1K Users (Multi-Device Pro), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-PRO-1-PLIC AtHoc UNSC, 1 User (Multi-Device Pro), Perp License
L-AU-PRO-1-SATS1 AtHoc UNSC, 1 User (Multi-Device Pro), 1Yr SATS
L-AU-PRO-1-SSUB1 AtHoc UNSC, 1 User (Multi-Device Pro), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-PRO-250-PLIC AtHoc UNSC, 250 Users (Multi-Device Pro), Perp License
L-AU-PRO-250-SATS1 AtHoc UNSC, 250 Users (Multi-Device Pro), 1Yr SATS
L-AU-PRO-250-SSUB1 AtHoc UNSC, 250 Users (Multi-Device Pro), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-PRO-5K-PLIC AtHoc UNSC, 5K Users (Multi-Device Pro), Perp License
L-AU-PRO-5K-SATS1 AtHoc UNSC, 5K Users (Multi-Device Pro), 1Yr SATS
L-AU-PRO-5K-SSUB1 AtHoc UNSC, 5K Users (Multi-Device Pro), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-SRV1-PLIC-K9 AtHoc UNSC, Base Server/No Users (Per Proc), Perp License
L-AU-SRV1-SATS1-K9 AtHoc UNSC, Base Server/No Users (Per Proc), 1Yr SATS
L-AU-SRV1-SSUB1-K9 AtHoc UNSC, Base Server/No Users (Per Proc), 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-TAS-24-PLIC AtHoc UNSC, 24-Concurrent Telephony Alerts, Perp License
L-AU-TAS-24-SATS1 AtHoc UNSC, 24-Concurrent Telephony Alerts, 1Yr SATS
L-AU-TAS-24-SSUB1 AtHoc UNSC, 24-Concurrent Telephony Alerts, 1Yr SW Sub+SATS
L-AU-UCM1-PLIC-K9 AtHoc UNSC, UCM Add-on Module (Per Proc), Perp License
L-AU-UCM1-SATS1-K9 AtHoc UNSC, UCM Add-on Module (Per Proc), 1Yr SATS
L-AU-UCM1-SSUB1-K9 AtHoc UNSC, UCM Add-on Module (Per Proc), 1Yr SW Sub+SATS
L-BAC-4.2-UPG-DPE= BAC DPE License
L-BAC-DPE-4.2= BAC DPE license- E-Delivery Only
L-BAC-SVS-10K= BAC 10,000 subscriber service license
L-BAC-SVS-500K= BAC 500,000 subscriber service license
L-BAC-UPG-SVS10K= BAC 10,000 subscriber service license
L-BAC-UPG-SVS500K= BAC 500,000 subscriber service license
L-BL-AUTO-SUP-6M= BladeLogic-Automation-Base Support License for 6 Months
L-BWM-100K-H-1Y Cisco Prime Home Bandwidth Monitor Hosted 1 Yr-100K devices
L-BWM-10K-H-1Y Cisco Prime Home Bandwidth Monitor Hosted 1 Yr-10K devices
L-BWM-25K-H-1Y Cisco Prime Home Bandwidth Monitor Hosted 1 Yr-25K devices
L-BWM-500K-H-1Y Cisco Prime Home Bandwidth Monitor Hosted 1 Yr-500K devices
L-BWM-50K-H-1Y Cisco Prime Home Bandwidth Monitor Hosted 1 Yr-50K devices
L-BWM-BASE-50-H-K9 Cisco Prime Home Bandwidth Monitor Base-Electronic Delivery

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *